Anthonn

casestories-blog

Arkitektur alle kan forstå

3D visualisering giver hurtigt et godt indblik i, hvad man gerne vil vise. Et godt eksempel er når arkitekter tegner nye bygninger, hvor der naturligvis opstår mange spørgsmål som f.eks: Hvordan er rummeligheden og hvad er indretnings mulighederne? Hvordan falder lyset ind og hvor lyse/mørke er rummene?
Så kliche som det lyder, så fortæller et billede det samme som 1000 ord, og derfor er det en god måde at formidle sit budskab på
.

Arkitektur-branchen er konstant i udvikling, og i takt med udviklingen, har deres arbejdsmetoder lige så. Udvikling og projektering foregår i dag typisk i et 3D miljø, hvilket giver rig mulighed for hurtigt at kunne lave billeder og animationer der viser og forklarer et projekt.

Vi har hulpet ZENI Arkitekter, i et konkurrence projekt om nyt VUC bygning i Storstrøm. For at skille sig ud fra de andre deltagere, valgte de udover, at få 3D visualiseret billeder, og at få produceret en animations film som skulle formidle principper og tanker bag deres forslag til det nye byggeri. I tæt dialog med ZENI kom vi frem til hvad der vil være det bedste at vise, hvor vi kunne lave animationer som dækkede alle deres behov. Endvidere, kom ZENI løbende med rettelser til bygningen, som vi efterfølgende kunne opdatere ind i projektet, uden store problemer.

For ZENI Arkitekterne gjorde det derfor meget nemmere at fremlægge deres projekt for dommerne. Det giver et godt indblik af hvordan bygningen kommer til at stå færdigt, selv for folk, som ikke er har en arkitekt baggrund, og er derfor et enormt godt værktøj til at projekterer sin ideer med. 

 

 

 

 

Jannek Dam